Persondatapolitik

​Persondatapolitik

I forbindelse med at vi indsamler personoplysninger via vores hjemmeside udbeder vi os oplysninger om navn, firma, adresse, telefonnummer, e-mail, emne og besked. Disse informationer bruges udelukkende til at opnå den ønskede kontakt med dig. Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 3 måneder efter dialog med dig. Hvis der indgås aftale om løsning af konkrete opgaver opbevares oplysningerne i mindst 5 år.

​De personoplysninger, som vi behandler, bliver ikke på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

​Som registreret person har man ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette data, trække samtykke tilbage, og få udleveret data i digital form, som vi opbevarer.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata kan det ske til:

​Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Park allé 350A, 2.
2605 Brøndby
CVR: 29 19 85 35
E-mail: info@crrev.dk
Telefon: 43 43 38 43