Ydelser

Ydelser

Vi arbejder professionelt med alle opgaver inde for revision, regnskab samt økonomisk og skattemæssig rådgivning mv.​

Revision

Hvis du er omfattet af den lovpligtige revision, eller du ønsker at dit årsregnskab er revideret til brug for f.eks. banken, udfører vi revisionen heraf i henhold til gældende revisionskrav og praksis.​

Årsregnskab

Uanset revision eller ej skal der udarbejdes et årligt regnskab. Der kan også være behov for løbende udarbejdelse af perioderegnskaber og lignende. Vi er behjælpelige med udarbejdelse heraf så det opfylder blandt andet årsregnskabslovens krav.​

​Udarbejdelse af budgetter

Vi assisterer med budgetudarbejdelse i tæt samarbejde med dig, således at du og banken har et godt overblik over likviditeten i firmaet.

​Omstrukturering og generationsskifte

En optimal omstrukturering eller generationsskifte kræver oftest en rettidig planlægning, således at dette kan gennemføres mest hensigtsmæssigt under hensyntagen til blandt andet finansiering og beskatning mv. Vi er med i hele processen således at du kommer trygt i mål.

Bogføringsassistance og momsangivelse

Vi tilbyder at foretage den løbende bogføring, uanset om det foregår hos os eller hos dig. Bogføringsassistancen omfatter blandt andet også opgørelse af momstilsvar og eventuel lønberegning mv.

Rådgivning ved køb/salg
af virksomhed

Ved køb eller salg af virksomhed er det vigtigt at gøre brug af relevante rådgivere. Vi deltager gerne som rådgiver inden for blandt andet finansielle, regnskabsmæssige og skattemæssige forhold.

​Skatterådgivning

Udarbejdelse af selvangivelse er blot en del af vores brede skatterådgivning, som vi yder til dig.